WSA & CWB AGM/AJV – 30th September

Notice of the WSA Annual General Meeting (AGM) to be held on the 30th September was given in a notice to members on the 2nd of August 2021. This notice is again to inform you that the Annual General Meeting (AGM) this year will be held at 16h00 via ZOOM on the 30th September 2021 followed by the CWB AGM.


Kennisgewing van die Algemene Jaar Vergadering (AJV) wat hierdie jaar op 30 September 2021 gehou word, is op 2 Augustus 2021 in ‘n kennisgewing aan lede gegee. Hierdie kennisgewing is om u weereens in kennis te stel dat die Algemene Jaarvergadering (AJV) hierdie jaar om 16h00 via ZOOM op die 30 September 2021 sal plaasvind.