Wagyu Conference and National Sale to be held on 25 February 2022 / Wagyu Konferensie en Nasionale Veiling word op 25 Februarie 2022 gehou

Our Wagyu Conference and National Sale is 25 February 2021 at the Afridome in Parys. The Sale will be coordinated by Waldo Scheepers (breed Improvement committee) with the help of Charmaine Alberts palberts@telkomsa.net. Entries for the sale needs to be submitted to Charmaine before the 17 January 2022. More information will be circulated via email.

Ons Wagyu-konferensie en nasionale veiling is 25 Februarie 2021 by die Afridome in Parys. Die veiling word deur Waldo Scheepers (rasverbeterings komitee) met die hulp van Charmaine Alberts palberts@telkomsa.net gekoördineer. Inskrywings vir die veiling moet voor 17 Januarie 2022 by Charmaine ingedien word. Meer inligting sal per e-pos gesirkuleer word.