Once-off DNA SNP offer / Eenmalige DNASNP-aanbod

We negotiated a special parentage SNP offer for R390.00 with Neogen, of which the Society will subsidize R100.00 so that you only pay R290.00 (Vat excl.). This offer is available until March 2022 (exclusively for sires and dams, and calves older than 12 months). The new SNP technology will over time allow Wagyu producers to build a reference population with phenotypes (actual data) on difficult to measure but expensive traits such as meat quality and also feed efficiency. Parentage testing will use more than 200 SNP’ markers making it easier to differentiate between bulls that are close relatives. The important defects are included in the special offer.

Ons het ‘n spesiale ouer SNP-aanbod vir R390.00 met Neogen beding, waarvan die Genootskap R100.00 sal subsidieer sodat jy slegs R290.00 betaal (BTW uitgesluit). Hierdie aanbod is beskikbaar tot Maart 2022 (uitsluitlik vir vaars en moeders, en kalwers ouer as 12 maande). Die nuwe SNP-tegnologie sal Wagyu-produsente mettertyd in staat stel om ‘n verwysings populasie te bou met fenotipes (werklike data) op moeilik meetbare maar duur eienskappe soos vleisgehalte en ook voer doeltreffendheid. Met Ouerskap toetsing sal ons meer as 200 SNP-merkers gebruik wat dit makliker maak om te onderskei tussen bulle wat na verwante familie is. Die belangrike defekte is by die spesiale aanbod ingesluit.