X

FROM THE OFFICE

As a Society, we are genuinely concerned that our breeders are not sending in their performance data. There are only a few leading farmers who do send in their data (i.e., 20% of the members). You will increasingly find that all auction houses use performance data on animals before you can sell animals. Failure to submit data will also make it difficult for you to make selection decisions. You will also not be able to sell your animals at the National and production auctions. We therefore strongly encourage you to submit your performance data. Important is the mating information and weights. Your carcass data is automatically recorded by the CWB camera’s. Please call Elandri de Bruyn (0724358229) to assist you with the necessary forms as well as management of data recording.

VANUIT DIE KANTOOR

As Genootskap is ons werklik bekommerd dat ons telers nie hulle prestasie data in stuur nie. Daar is slegs ‘n paar leier boere wat wel hulle data in stuur (20% van die lede). U sal al hoe meer agterkom dat alle veilingshuise prestasie data op diere gebruik voordat u hulle kan verkoop. Deur te versuim om data in te stuur gaan u ook moeilik seleksie besluite maak. U sal ook nie u diere op die Nasionale- en produksie veilings kan verkoop nie. Ons moedig u dus sterk aan om u prestasie data in te stuur. Belangrik is die parings informasie en gewigte. U karkas data word outomaties deur die CWB kamera programme opgeneem. Skakel asb. vir Elandri de Bruyn (0724358229) om u te help met die nodige vorms asook bestuur rondom opneem van data.