Morgan Beef

Omdat baie van ons telers se diere by Morgan is, besoek die kantoor Morgan om op ‘n gereelde basis te sorg dat die voerkraal aan die CWB protokol voldoen. Ons gee as volg terugvoer:

  • Genootskap oorplaaitjie (RFID) nou 100% in werking. Die kantoor het dit self getoets. Morgan gebruik die nuwe Gigalot sagteware wat beide die genootskap oorplaaitjie asook hulle eie “High Frequency” oorplaaitjie (voerkraal vriendelik vir hoë volume diere) kan hanteer.
  • Morgan sal slegs diere aanvaar wat deel is van die CWB protokol.
  • Morgan sal geensins diere toelaat wat nie aan die protokol voldoen nie. U diere sal nie afgelaai word nie;
  • Slegs osse wat voor 5 maande gekastreer is asook verse sal aanvaar word.
    • Indien nie korrek gekastreer, sal Morgan ‘n veearts kry om die dier te kastreer op die boer se koste (insluitend arbeid);
  • Ten minste 30 diere vanaf ‘n boer om ‘n kraal van 50-60 diere op te maak (moet dus bereid wees om met ander boere ‘n kraal te deel) sal aanvaar word;.
  • By aankoms sal ‘n intree gewig geneem word. Wagyu staan gewoonlik tussen ‘n jaar of twee in die voerkraal. Morgan Beef sal dus ten minste elke 3 maande ‘n gewig aan die teler verskaf en op versoek van die teler, maandeliks weeg sodra die diere slaggereed word;
  • Morgan sal daarna sorg dat alle diere die nodige protokol volg tot by slaggewig.