Michael 21 Naspeur 8 Julie 2016

PURDON WAGYU ANGUS SALE 13 SEPTEMBER 2017

Wagyu’s laat die veiling-vonke spat