Redaksie Des 2017 Afrikaans
Geagte Lede
My oupa het altyd vir ons as kleinkinders gesê dat daar twee belangrike dinge in die lewe is: jy moet soggens wil opstaan, en jy moet saans wil huis toe gaan. Wagyu gaan deur baie opwindende tye en ek kan jou verseker dat dit maklik is om die dag te begin.
Met my nuwe aanstelling het die raad dit duidelik gemaak dat die top prioriteite vir die genootskap die volgende is:
• Om die Wagyu te posisioneer om ‘n leier in die Suid-Afrikaanse beesvleis bedryf te wees
• Om die nuwe Wagyu-strategie te ontwikkel en te implementeer (meer hieroor later)
• Om te help met korporatiewe bestuur kwessies soos
o Bedryfsplanne
o Ontwikkeling van begrotings
o Help met die grondwet, verordeninge, beleid en prosedures
• Te help om ‘n genetiese evaluering stelsel vir Wagyu SA in plek te sit en te ondersoek of ons dit ‘n gekombineerde evaluering met Australië kan maak
• ‘n Sertifiserings program vir Wagyu in Suid-Afrika te Implementeer
• Oorsig te hou oor belangrike jaarlikse gebeurtenisse

Wagyu is geen gewone rasgenootskap nie. Dit is ‘n besigheid wat die hele beesvleisketting bevat en reëls wat normaalweg van toepassing is op normale ras gaan nie vir Wagyu van toepassing wees nie. Ek lees tans die boek oor hoe die Amerikaanse Angus die VSA-vleisbedryf omskep het van ‘n “Genootskap” na ‘n besigheid, en n besigheid wat op die produk fokus. Wagyu in Suid-Afrika sal ook uit die boks moet dink en sy besigheid anders bedryf. Ons is tans net twee personeel lede (vergelyk dit met die ander groot genootskappe met 10-15 personeel). Om ons ambisieuse prioriteite te bereik, benodig die hulp van alle lede. Soos ek dit sien, is die twee belangrikste prioriteite vir 2018 om te verseker dat die integriteit van Wagyu beesvleis gehandhaaf word, en dit kan net gebeur as ons ‘n eenvoudige, maar geloofwaardige Sertifiserings program implementeer. Die volgende prioriteit is om ‘n genetiese evalueringstelsel vir die ras te implementeer.

Ek het ook die geluk gehad om met ‘n paar top mense in die bedryf in my lewe saam te werk. Bo-op die lys is Dr. Arthur Rickards, wat die BREEDPLAN-stelsel begin het. Arthur is onlangs deur die Australiese regering ‘n “OBE” toegeken vir sy dienste aan hulle Landbou bedryf. Peter Massmann, uitgetrede uitvoerende hoof van Simmental / Simbra word nog steeds beskou as een van die vooraanstaande ras-direkteure ter wêreld en dan Graham Truscott. Terwyl ek hom ‘n paar keer ontmoet het, en selfs met hom in Armidale (Australie) tennis gespeel het, het ek nou eers die voorreg gehad om saam met hom die afgelope paar maande te werk. Graham word as een van die heel beste rasdirekteure in die wêreld beskou. Dit is dus toevallig dat ons paaie nou moet kruis nadat hy deur die raad aangestel is as konsultant, veral om ons te ondersteun in hierdie groot groeifase wat ons gaan deurloop. Niemand is beter as Graham op korporatiewe bestuur nie. Graham is vir minstens drie jaar aangestel en sal minstens een maand per jaar vir die genootskap werk.
Ons het ‘n vol kalender vir volgende jaar en het verskeie projekte en inisiatiewe begin, insluitende:
• Die opgradering van die webwerf,
• Begin van drie tydskrif tydskrifte (The Wagyu Oorsig)
• Kry ons nuwe kantoor gevestig
• Uitkontraktering van die registrasies en prestasie aan die Simmental / Sim-kantoor
• Werk aan ‘n gesamentlike RSA-Aus evaluering. Die Australiese Wagyu Vereniging (AWA) sal ons voorgestelde ooreenkoms tydens hulle direksievergadering in Februarie bespreek
• Verseker dat ons stamboom en prestasie data op wêreld standaard is. Ek en Ivonne werk albei oor die Kersvakansie om data probleme reg te stel. Baie belangrik vir u as telers is om te verseker dat die ingevoerde identifikasienommers korrek is, en om te verseker dat alle ontvanger koeie ‘n rasse-samestelling asook n geskatte ouderdom het. U kan byvoorbeeld nie ‘n Simmental- en Nguni-skenker koei in ‘n genetiese evaluering stelsel vergelyk nie.
• Die verskuiwing van ons fooistruktuur na ‘n “koei inventaris stelsel” soos aanvaar tydens ons raads vergadering. ‘n Koei-inventaris moedig die registrasie van alle nageslag van geregistreerde koeie aan. Die nuwe fooistruktuur sal binnekort op die webwerf beskikbaar wees.
• Finalisering van die strategiese plan
Ek wil ook graag al die lede en besighede bedank wat die genootskap borg. Ons Platinum borg is Polo in Suid-Afrika. Ons is trots om met so ‘n sterk handelsmerk geassosieer te word. Goue borge is Sumo-Stoet, Synergy-genetika, Absolute Wagyu, Beyond beef, 777 Wagyu, Landbouweekblad en Farmers Weekly. Silwer borge is “certified Breeders”, Allflex, Invitro Africa en Kobe Stoet. Brons is Chris Purdon, Atka Trading en Marbled Beef. As ‘n vereniging sal ons verseker dat hulle goeie waarde vir geld kry. Ten slotte, daar is niks soos om jou eie produk vir Kersfees te bevorder nie. My skoonseun het ons Wagyu-filet vir ‘n carpaccio en twee briskets gekoop, van ons plaaslike Impala slaghuis wat sy produk van een van ons goue borge koop (dankie James!).
Namens Ivonne, die raad en myself, wil ons al ons lede ‘n gelukkige feestyd en ‘n voorspoedige Wagyu-nuwe jaar toewens
Dr Michael Bradfield (HOB)